CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Podane kwoty zawierają podatek VAT (23%).
O wysokości opłaty kongresowej decyduje termin dokonania płatności.

 

Opłaty za udział w Kongresie należy dokonać najpóźniej do dnia 23.01.2018 r.
Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

 

Udział

Cena

promocyjna*
do 5.01.2018 r.

regularna

do 23.01.2018 r.

2-dniowy
26-27.01.2018

400 zł

600 zł

I dnia
26.01.2018

350 zł

500 zł

II dnia
27.01.2018

50 zł

100 zł

 

 

Opłata za udział 

w Kongresie

 

 

 

 

Udział


2-dniowy
26-27.01.2018

Cena

promocyjna*
do 5.01.2018 r.

regularna

do 23.01.2018 r.

100 zł

150 zł

 

Studenci

(konieczna ważna legitymacja studencka)

 

 

 

Udział


2-dniowy
26-27.01.2018

Cena

promocyjna*
do 5.01.2018 r.

regularna

do 23.01.2018 r.

300 zł

450 zł

 

Absolwenci 

studiów podyplomowych IŻŻ

 

Emeryci (konieczna legitymacja):
30 zł
– opłata za udział w II dniu (27.01.2018 – debaty, warsztaty)

 

* Cena promocyjna obowiązuje tylko w przypadku uiszczenia opłaty za udział w Kongresie
do dnia 5.01.2018 r.

Opłatę kongresową należy uiścić przelewem na konto organizatora: 
PKO S.A. VII O/Warszawa
nr konta: 46 1240 11091111 0000 0515 6858
z dopiskiem „Kongres + imię i nazwisko uczestnika